Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Để cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp là ngày hội của toàn dân
Người đăng: Phan Văn Hiên .Ngày đăng: 13/05/2021 .Lượt xem: 231 lượt.
Đông Giang là huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam, dân số 26.600 người, dân tộc Cơ tu chiếm hơn 70% dân số, địa bàn rộng, cách trở, trình độ dân trí của bà con còn nhiều hạn chế... Đó là những yếu tố có ảnh hưởng nhất định đến công tác bầu cử.

Tuy nhiên, những ngày này, cùng với cả nước, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử trên địa bàn huyện Đông Giang luôn khẩn trương, sôi nổi và được tiến hành chặt chẽ, đúng tiến độ và luật định. Cử tri trong huyện đã được tuyên truyền phổ biến ý nghĩa của cuộc bầu cử, thấy rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử, háo hức chờ đợi ngày bầu cử để lựa chọn được những đại biểu có đức, có tài, đại diện cho mình tham gia vào các cơ quan quyền lực của Nhà nước, toàn tâm vì sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước.

Cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của mình, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp lần này được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong năm 2021; là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội - Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp - Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào chủ nhật, ngày 23-5-2021, có ý nghĩa trọng đại:  Là ngày hội lớn của toàn dân thực hiện cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng, trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước địa phương. Là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống xã hội của đất nước và của mỗi địa phương trong năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Là sự thể hiện bản chất dân chủ của chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta, tính nhân dân sâu sắc của Nhà nước ta thông qua mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhân dân với Nhà nước mà việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trực tiếp biểu hiện.

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân đã quy định: Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân. Như vậy, cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu. Luật cũng quy định: Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu và thực hiện bầu cử. Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của  cử tri.

Còn hơn 10 ngày nữa là đến ngày 23-5/2021, ngày cả nước đi bầu cử. Ngày hội của non sông đất nước, mọi cử tri phải phát huy tinh thần, thái độ và trách nhiệm của một công dân Việt Nam, xứng đáng là một cử tri có trách nhiệm để lựa chọn bầu ra được những đại biểu ưu tú của đất nước. Mỗi cử tri sẽ cầm trên tay của mình 4 lá phiếu để bầu đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, huyện và xã- thị trấn. Với tinh thần trách nhiệm, cử tri phải bầu đủ số lượng đại biểu được qui định tại các đơn vị bầu cử.

Theo Nghị quyết 64 (ngày 3.3.2021) của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Quảng Nam có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Cụ thể, đơn vị bầu cử số 1 gồm các huyện: Đại Lộc, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn và thị xã Điện Bàn; số lượng đại biểu được bầu là 2 người.

Ủy ban Bầu cử tỉnh đã thông qua Nghị quyết công bố danh sách chính thức 91 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tại 23 đơn vị bầu cử.  Đông Giang là đơn vị bầu cử số 8, gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Đông Giang; số đại biểu được bầu: 02 đại biểu.

Bầu cử HĐND huyện Đông Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số đại biểu được bầu là 30, có 11  đơn vị bầu cử. Đơn vị bầu cử số 1: thị trấn Prao, dân số 4.735 người, số lượng đại biểu được bầu là 4. Đơn vị bầu cử số 2 là xã tà Lu, dân số 1026 người, số lượng đại biểu được bầu là 2; Đơn vị bầu cử số 3 là xã Sông Kôn, dân số 2604 người, số lượng đại biểu được bầu là 3; Đơn vị bầu cử số 4 xã Jơ Ngây, dân số 2415 người, số lượng đại biểu được bầu là 3; đơn bị bầu cử số 5 xã Ating, dân số 2498 người,  số lượng đại biểu được bầu là 3; Đơn vị bầu cử số 6 xã Ba, dân số 4164 người, số  lượng đại biểu được bầu là  4; Đơn vị bầu cử số 7 là xã Tư, dân số 1410, số lượng đại biểu được bầu là 2; Đơn vị bầu cử số 8 là xã ARooi, dân số 1382 người, số lượng đại biểu được bầu là 2; Đơn vị bầu cử số 9 là xã Zà Hung, dân số 1240 người,  số lượng đại biểu được bầu là 2; Đơn vị bầu cử số 10 là xã Mà Cooih, dân số 2085, số lượng đại biểu được bầu là 3;  Đơn vị bầu cử số 11 là xã Kà Dăng, dân số 1902 người, số lượng đại biểu được bầu là 2.

Đối với HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số đại biểu được bầu là 193 đại biểu tại 53 đơn vị bầu cử.

Đông Giang đã tổ chức hiệp thương theo đúng quy trình. Uỷ ban MTTQ các cấp cũng tập trung phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử. Đồng thời, thành lập các tổ bầu cử, cũng như tiếp nhận, tổng hợp ý kiến nhận xét của cử tri… Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được các địa phương, đơn vị trong huyện chú trọng triển khai, nhằm thông tin rộng khắp về vai trò của ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; TTVH TT và TT- TH huyện thường xuyên tuyên truyền phổ biến luật bầu cử đến cử tri, và tuyên truyền đến từng địa phương giúp cử tri trong huyện hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri trong bầu cử. Các hội, đoàn thể ở các xã, thị trấn của huyện cũng đã tuyên truyền lồng ghép Luật bầu cử vào các buổi sinh hoạt. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng, tạo điều kiện để người dân phản ánh những vấn đề có liên quan đến nhân sự bầu cử và công tác bầu cử, kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện. Qua đó, góp phần bảo đảm tất cả công dân đủ 18 tuổi trở lên và đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thực hiện tốt quyền được bầu những người xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Cuộc bầu cử diễn ra khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến khá phức tạp, vì vậy để cuộc bầu cử huyện thành công, Huyện Đông Giang đã ban hành kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Huyện cũng ban hành nhiều văn bản yêu cầu các điểm bầu cử thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19; đặc biệt là thông điệp 5K của Bộ Y tế cho nhân dân khi tham gia bầu cử.

Càng đến gần ngày bầu cử, các địa phương và các ngành hữu quan cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, tuyên truyền cổ động trực quan tại các điểm công cộng, các tuyến đường quốc lộ 14G, đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn huyện), các địa điểm diễn ra bầu cử để tạo không khí sôi nổi, rộn ràng để ngày bầu cử 23.5 tới thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ngọc Vy
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị Huyện ủy mở rộng
Thăm tặng 30 suất quà trị giá 30 triệu đồng cho Gia đình thương binh, liệt sỹ, chính sách
Đông Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Đông Giang tổ chức Lễ viếng hương nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sỹ
Đông Giang không chủ quan, lơ là trong phòng chống Covid-19
Chi trả lương hưu và trợ cấp cho 555 đối tượng BHXH gần 15 tỷ đồng
Hội nghị Huyện ủy lần thứ Sáu
Củ tri Đông Giang háo hức đi bầu cử
Đồng chí Đỗ Tài bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 1 thôn A Xờ, xã Mà Cooih
Đông Giang cần chuẩn bị tốt công tác bầu cử gắn với phòng chống dịch Covid-19
Các tin cũ hơn:
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Thái Bình kiểm tra bầu cử tại huyện Đông Giang
Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
UBND huyện họp thường kỳ tháng 4/2021
Họp triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Đông Giang Hội nghị hiệp thương lần 3
Nhiệm vụ quyền hạn của Ban Bầu cử
Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt I năm 2021
Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị lần thứ V, khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    


máy hút mùi ChefsDự báo thời tiết

Đông Giang

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG GIANG
Địa chỉ: Thị trấn Prao - Đông Giang - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)