Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Sơ đồ web

Mở rộng tất cả | Thu nhỏ tất cả

','/Default.aspx?Tabid=639');d.add(54,48,'Phòng Nội vụ','/Default.aspx?Tabid=638');d.add(55,48,'Phòng NN&PTNT','/Default.aspx?Tabid=636');d.add(56,48,'Phòng Y Tế','/Default.aspx?Tabid=635');d.add(57,48,'Phòng KTHT','/Default.aspx?Tabid=630');d.add(58,9,'Lĩnh vực Xây dựng','/Default.aspx?Tabid=631');d.add(59,9,'Admin Đông Giang','/Default.aspx?Tabid=662');d.add(60,9,'Lĩnh vực Công thương','/Default.aspx?Tabid=659');d.add(61,9,'Lĩnh vực KHCN','/Default.aspx?Tabid=656');d.add(62,48,'Thanh tra huyện','/Default.aspx?Tabid=628');d.add(63,48,'Phòng VH&TT','/Default.aspx?Tabid=629');d.add(64,15,'Lĩnh vực văn hóa, Thể thao và Du lịch','/Default.aspx?Tabid=633');d.add(65,15,'Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông','/Default.aspx?Tabid=634');d.add(66,0,'Bảng Cam Kết','/Default.aspx?Tabid=625');d.add(67,0,'Người phát ngôn','/Default.aspx?Tabid=480');d.add(68,0,'Học tập HCM','/Default.aspx?Tabid=479');d.add(69,0,'Kế hoạch sử dụng đất','/Default.aspx?Tabid=478');d.add(70,0,'TTHC huyện Đông Giang','/Default.aspx?Tabid=477');d.add(71,0,'Festival di sản Quảng Nam 2017','/Default.aspx?Tabid=445');d.add(72,71,'Cuộc thi ảnh nghệ thuật','/Default.aspx?Tabid=446');d.add(73,71,'Đồng hành với di sản Quảng Nam','/Default.aspx?Tabid=448');d.add(74,71,'Cuộc thi sáng tác Văn học','/Default.aspx?Tabid=447');d.add(75,71,'Tác phẩm báo chí','/Default.aspx?Tabid=449');d.add(76,0,'Thời sự Đông Giang','/Default.aspx?Tabid=444');d.add(77,0,'Danh mục đầu tư','/Default.aspx?Tabid=432');d.add(78,77,'Làng truyền thống Cơtu','/Default.aspx?Tabid=433');d.add(79,77,'Du lịch sinh thái Dốc Gợp','/Default.aspx?Tabid=443');d.add(80,77,'Nâng cấp và phát triển du lịch Homestay','/Default.aspx?Tabid=442');d.add(81,77,'Trồng và tiêu thụ Bắp lai','/Default.aspx?Tabid=441');d.add(82,77,'Nuôi Bò sữa và Bò thịt','/Default.aspx?Tabid=440');d.add(83,77,'Trồng cây Chè Dây','/Default.aspx?Tabid=439');d.add(84,77,'Trồng Sâm dưới tán rừng','/Default.aspx?Tabid=438');d.add(85,77,'Nhà máy chế biến nguyên liệu keo tại xã Ba','/Default.aspx?Tabid=437');d.add(86,77,'Du lịch lòng hồ thủy điện A Vương','/Default.aspx?Tabid=436');d.add(87,77,'Du lịch nước khoáng nóng Bhơhôồng','/Default.aspx?Tabid=435');d.add(88,77,'Du lịch Tây Bà Nà','/Default.aspx?Tabid=434');d.add(89,0,'Văn bản bầu cử TW','/Default.aspx?Tabid=430');d.add(90,0,'Văn bản bầu cử','/Default.aspx?Tabid=429');d.add(91,0,'Thông tin Truyền thông','/Default.aspx?Tabid=423');d.add(92,91,'Báo chí - Xuất bản','/Default.aspx?Tabid=424');d.add(93,91,'Công nghệ thông tin','/Default.aspx?Tabid=426');d.add(94,91,'Bưu chính - Viễn thông','/Default.aspx?Tabid=425');d.add(95,0,'Dịch vụ công trực tuyến','/Default.aspx?Tabid=411');d.add(96,0,'Tuyên truyền pháp luật','/Default.aspx?Tabid=410');d.add(97,0,'Thủ tục hành chính','/Default.aspx?Tabid=356');d.add(98,97,'Phòng KT-HT','/Default.aspx?Tabid=357');d.add(99,97,'Thanh tra huyện','/Default.aspx?Tabid=422');d.add(100,97,'Ban chỉ đạo ISO','/Default.aspx?Tabid=421');d.add(101,97,'Văn phòng HĐND&UBND','/Default.aspx?Tabid=420');d.add(102,97,'Phòng Tư pháp','/Default.aspx?Tabid=419');d.add(103,97,'Phòng Nội vụ','/Default.aspx?Tabid=418');d.add(104,97,'Phòng LĐTB&XH','/Default.aspx?Tabid=417');d.add(105,97,'Phòng Y tế','/Default.aspx?Tabid=416');d.add(106,97,'Phòng GD&ĐT','/Default.aspx?Tabid=415');d.add(107,97,'Phòng NN&PTNT','/Default.aspx?Tabid=413');d.add(108,97,'Phòng TN-MT','/Default.aspx?Tabid=412');d.add(109,97,'Phòng TC-KH','/Default.aspx?Tabid=358');d.add(110,97,'Phòng VH&TT','/Default.aspx?Tabid=414');d.add(111,0,'Du lịch Đông Giang','/Default.aspx?Tabid=359');d.add(112,111,'Các điểm du lịch','/Default.aspx?Tabid=360');d.add(113,111,'Dịch vụ lưu trú','/Default.aspx?Tabid=361');d.add(114,0,'Góp ý dự thảo sữa đổi Hiến pháp năm 1992','/Default.aspx?Tabid=366');d.add(115,0,'Xây dựng nông thôn mới','/Default.aspx?Tabid=103');d.add(116,0,'Sản phẩm đặc trưng','/Default.aspx?Tabid=105');d.add(117,0,'Giấy mời họp','/Default.aspx?Tabid=114');d.add(118,0,'Ca khúc về Đông Giang','/Default.aspx?Tabid=408');d.add(119,0,'Phong trào TDĐKXDĐSVH','/Default.aspx?Tabid=407');d.add(120,0,'Văn bản chỉ đạo','/Default.aspx?Tabid=113');d.add(121,0,'Lịch công tác','/Default.aspx?Tabid=112');d.add(122,0,'Liên hệ - Góp ý','/Default.aspx?Tabid=406');d.add(123,0,'Sơ đồ web','/Default.aspx?Tabid=431');d.add(124,0,'Quản trị','/Default.aspx?Tabid=106');d.add(125,124,'Quản lý tin','/Default.aspx?Tabid=107');d.add(126,124,'Quản lý nhóm Video','/Default.aspx?Tabid=348');d.add(127,124,'Quản lý nhóm Audio','/Default.aspx?Tabid=349');d.add(128,124,'Thư viện hình ảnh','/Default.aspx?Tabid=404');d.add(129,124,'Thống kê dung lượng Hosting','/Default.aspx?Tabid=664');d.add(130,0,'Bản tin phục vụ lãnh đạo','/Default.aspx?Tabid=110');d.add(131,0,'Quản trị Văn Hiên','/Default.aspx?Tabid=367');d.add(132,131,'Quản lý Hình ảnh','/Default.aspx?Tabid=368');d.add(133,0,'Banner sự kiện','/Default.aspx?Tabid=427');d.add(134,0,'Video clilp','/Default.aspx?Tabid=346');d.add(135,0,'Phát thanh online','/Default.aspx?Tabid=347');d.add(136,0,'Hỏi đáp','/Default.aspx?Tabid=111');d.add(137,0,'Danh bạ','/Default.aspx?Tabid=395');d.add(138,137,'Khối Đảng','/Default.aspx?Tabid=396');d.add(139,137,'Khối Hành chính Nhà nước','/Default.aspx?Tabid=397');d.add(140,137,'Khối Mật trận và Đoàn thể','/Default.aspx?Tabid=398');d.add(141,137,'Khối xã, thị trấn','/Default.aspx?Tabid=399');d.add(142,0,'Văn bản huyện Đông Giang','/Default.aspx?Tabid=401');d.add(143,0,'Cải cách TTHC','/Default.aspx?Tabid=394');d.add(144,0,'test','/Default.aspx?Tabid=680');document.write(d);


máy hút mùi ChefsDự báo thời tiết

Đông Giang

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG GIANG
Địa chỉ: Thị trấn Prao - Đông Giang - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)