Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Dự án: Xây dựng làng truyền thống Cơtu tại thôn Đhrôồng, xã Tà Lu

1. TÊN DỰ ÁN: XÂY DỰNG LÀNG TRUYỀN THỐNG CƠTU TẠI THÔN ĐHRÔỒNG, XÃ TÀ LU 

2. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ:
 1  Đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư 
 2 Trực tiếp làm chủ đầu tư hoặc hợp tác đầu tư với doanh nghiệp đang làm chủ đầu tư dự án 
 3 Đầu tư mới, nâng cấp, mở rộng quy mô ...   Đầu tư mới

3. QUY MÔ DỰ ÁN:
 1   Cấp quản lý UBND huyện 
 2 Diện tích/chiều dài dự án  2 ha 
 3 Số lượng lao động, quản lý sử dụng   ước 60 người (bao gồm hộ dân sinh sống trong làng
 4  Phạm vi ảnh hưởng của dự án  Xã Tà Lu, Thị trấn P'rao và xã lân cận
 5  Công suất thiết kế, công nghệ, tiêu chuẩn  Mô hình làng truyền thống gồm 02 Gươl truyền thống và 10 Nhà Mol

4. THỜI GIAN THỰC HIỆN: giai đoạn 2016-2020

5. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN:
 1 Mô tả địa điểm, mặt bằng  Thôn Đhrôồng, xã Tà Lu 
 2 Chủ trương của địa phương  Chính sách thông thoáng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hỗ trợ và đầu tư 
 3 Bối cảnh thực hiện dự án  Địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch nhưng chưa được đầu tư, khai thác máy hút mùi ChefsDự báo thời tiết

Đông Giang

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG GIANG
Địa chỉ: Thị trấn Prao - Đông Giang - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)