Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 2

* Giấy mời dự kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

* Chương trình kỳ họp.

* Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI.

* Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Tờ trình đề nghị thông qua Đề án giải thể Phòng Y tế, chuyển chức năng tham mưu quản lý nhà nước về y tế cho Văn phòng HĐND&UBND huyện thực hiện.

* Báo cáo kết quả công tác giải quyết, xét xử các loại án, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

* Dự thảo Nghị quyết Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Dự thảo Nghị quyết Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Dự thảo Nghị quyết Chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Dự thảo Nghị quyết Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022.

* Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 của UBMMTTQVN huyện.

* Báo cáo thẩm tra tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 (Ban Pháp chế).

* Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

* Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

* Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy chế hoạt động của HĐND huyện.

* Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, Chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Ban Pháp chế.

* Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025.

* Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND huyện.

* Tờ trình và báo cáo Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020.

* Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tổ cáo; thanh tra hành chính; phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm.

* Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020.

* Dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 2.

* Dự thảo Nghị quyết phê duyệt bổ sung danh mục đầu tư công.

* Phụ lục kèm theo Nghị quyết bổ sung danh mục.

* Dự thảo quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C.


Văn bản chỉ đạo phòng, chống Covid-19

    


máy hút mùi ChefsDự báo thời tiết

Đông Giang

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG GIANG
Địa chỉ: Thị trấn Prao - Đông Giang - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)